Kielce, ul. Staszica 5
tel. 344 47 34
Repertuar


      21 września 2018
tytuł
sala
godzina
sala "Moskwa"
11:15
sala studyjna
11:45
sala studyjna
13:40
sala "Moskwa"
15:00
sala studyjna
16:30
sala "Moskwa"
18:00
sala "Moskwa"
20:00
sala studyjna
20:15
 
 

wykonane przez: Omni-Araneo
screens/scr-showRepertoire.tpl.html
default.tpl.html